Arteco HEt groenste Verpleeghuis op Texel

Arteco staat voor een architectuur die de mens de ruimte biedt om in harmonie te zijn met zichzelf, de ander, de natuur en de wereld om hen heen. Hierbij staat de mens in een sterke relatie met zijn directe en indirecte omgeving.
We noemen deze vorm van architectuur ‘Humaan Ecologisch’.
Binnen deze architectuur gaat het om de idee dat gebouwen daadwerkelijk een interactie met ons aangaan.
Een interactie die verder gaat dan een ademend karakter, of het binnen laten van daglicht en zonlicht.
Een verpleeghuis gaat bijvoorbeeld over ontmoetingen en over hoe je een omgeving creëert waar je daadwerkelijk tot rust komt.
Een belangrijk onderdeel van Humaan Ecologische architectuur is de integratie van de gebouwde omgeving met de natuurlijke omgeving, ook wel natuurinclusief bouwen genoemd. Gezond, want uit onderzoek is gebleken dat mensen in het algemeen en ouderen in het bijzonder veel contact nodig hebben met de natuur en elkaar.
Omdat dit niet altijd mogelijk is, is de natuur zo veel mogelijk in huis halen, de beste tweede optie.
Daarbij kunnen we buiten de kamers ook veel ruimte bieden aan groene ontmoetingsplekken.

HEt groenste Verpleeghuis op Texel

Een groen, efficiënt en gezond gebouw begint bij een optimaal ontwerp. Als basis hebben we het
door HevoFame ontworpen Z-model. Dit model hebben we enigszins aangepast zodat het nog beter
geschikt is als gezond, ecologisch en groen gebouw. We creëren meer daglicht in het gebouw, voor
mensen en planten, en besparen daarmee tegelijk energie. Ook ontstaat er contact met het dag- en
nachtritme van de buitenwereld. Vanuit de gangen en de brug tussen beide gebouwen zie je een groene zone voor rust en een doorkijk op zowel de groene buitenwereld als op de straat en de ontsluiting van het gebouw.
De ambitie om groen optimaal te benutten laten we zien in ons schetsontwerp. We willen niet alleen op de begane grond groen ervaren, maar ook op de verdiepingen. Hierdoor heeft iedereen profijt van het groen en ook daarmee profijt van een ‘healing environment.’ Een concept dat wetenschappelijk en praktisch is onderbouwd.

Daarbij maken we de inzet van groen betaalbaar door op een circulaire manier te kijken naar de mogelijkheden.
In onderzoek en praktijkervaring is bewezen dat groene en integraal ontworpen gebouwen minder uitval en ziekteverzuim
onder de gebouwgebruikers kennen, wat op langere termijn veel kosten bespaart. In het groene C2C
stadskantoor van Venlo bleken de ambtenaren veel efficiënter en met veel meer plezier te werken en was er minder ziekteverzuim. Dat is dubbel profijt, zowel in kostenefficiënt onderhoud en beheer als in een directe bijdrage in het rendement op de kerntaken waarvoor het gebouw bedoeld is.

 

Team aanbieding voor de samenwerking.
1. Sloper (amoveren) Onderaannemer HSB
2. Aannemer (bouwkundig) HSB (Ecologische Bouwers), Peter Kroes
3. Interieurarchitect ASK, Ingolf Kruseman
4. Architect ORIO architecten, Michel Post
5. Bouwfysisch adviseur Bureau BOOM, Ad Hoogers,
6. Bouw-biologisch binnenmilieu adviseur Lescrauwaet BV, Raymond Lescrauwaet
7. Integraal duurzaamheidsdeskundige Bureau BOOM, Leo Gommans
8. Installatieadviseur/-aannemer (EW) Onderaannemer HSB
9. Constructeur Onderaannemer HSB
10. Kostendeskundige HSB bouw BV
11. Akoestiek en geluid adviseur De Wolff, Frans de Wolff
12. Deskundige natuur en gezondheid (in-extern) Lipsgroen, Wim Lips